George Coedès và các công trình nghiên cứu về cổ sử Đông Nam Á
Với nguồn tư liệu phong phú, tính khoa học và tính học thuật cao, những công trình nghiên cứu của George Coedès là những tài liệu tham khảo không thể bỏ qua khi nghiên cứu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật cổ Đông Nam Á.
15/09/2020 16:43
Giới thiệu sách: Vietnamese colonial republican: The political vision of Vu Trong Phung
Trong cuốn sách Vietnamese colonial republican: The political vision of Vu Trong Phung, Peter Zinoman thảo luận về cuộc đời và tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, phân tích lý do tại sao ông lại được đặc tả là một “người Việt Nam cộng hòa thuộc địa”.
15/09/2020 16:34
Giới thiệu sách: Phantasmatic Indochina
Những phân tích về văn hóa thuộc địa trong cuốn sách này xem xét “Đông Dương” như một sản phẩm hư cấu và hoang đường được kiến tạo, một di sản ảo tưởng của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Nam Á.
11/09/2020 10:45
Cuộc chiến đầu tiên trên truyền hình
Tự sự của Ronald Steinman, Phân xã trưởng kênh truyền hình NBC tại Sài Gòn, về công việc của các nhà báo Mỹ tại Sài Gòn năm 1966-1967.
28/08/2020 10:01
Dọc theo Con đường Cái Quan của Đông Dương năm 1931 (Kỳ 3)
Kỷ niệm thích thú nhất trong chuyến thăm Huế của tôi là sự đón tiếp chúng tôi tại cung điện của một vị công chúa có người cha và người anh đều từng ngự trên ngôi vua.
27/08/2020 21:53
Dọc theo Con đường Cái Quan của Đông Dương năm 1931 (Kỳ 2)
Từ cao nguyên mát lạnh, chúng tôi lượn đường trôn ốc đổ xuống con đường dốc ngoằn ngoèo đến Tháp Chàm (Tourcham), trên các đồng bằng phồng cháy dưới ánh nắng mặt trời, để tiếp tục hành trình đến Đà Nẵng (Tourane), Huế và xa hơn nữa.
27/08/2020 12:47
category
Phim Tư Liệu