Giới thiệu sách: Viet-Nam Witness, 1953-1966
Giành Giải thưởng George Polk 1966 cho những phóng sự xuất sắc về Chiến tranh Việt Nam, Bernard Fall tập hợp trong cuốn sách Viet-Nam Witness, 1953-1966 (Nhân chứng Việt Nam, 1953-1966) những bài viết tuyển chọn của ông từ năm 1953 đến 1966
31/03/2021 17:05
Đông Dương thuộc Pháp cuối thế kỉ 19
Bản dịch phần về Việt Nam trong tác phẩm nhan đề European Settlements in the Far East (tạm dịch: Châu Âu thiết lập thuộc địa ở Viễn Đông) của Smith D. Warres, ấn hành tại New York vào năm 1900
18/03/2021 10:13
Quốc thư trao đổi giữa vua Louis XIV và Chúa Trịnh năm 1681
Bản dịch bức thư của vua Louis XIV gửi Chúa Trịnh Tạc, và bức thư phúc đáp của Chúa Trịnh Căn, in trong cuốn sách La Geste Francaise en Indochine (tạm dịch: Cử chỉ của Pháp ở Đông Dương) do Georges Taboulet biên soạn, xuất bản tại Paris năm 1955
18/03/2021 09:43
Giới thiệu tư liệu: Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946: Danh sách và tiểu sử các vị ứng cử tại Hà Nội
Nhân dịp bầu cử quốc hội sắp tới, Thư viện NVH xin giới thiệu với bạn đọc tư liệu về cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở khu vực Hà Nội để thấy được cách quảng bá cho ứng cử viên quốc hội thời đó.
03/03/2021 10:36
Sự chuyển đổi ý niệm về hình tượng con trâu trong hội hoạ Việt Nam
Trong một cảm luận nghệ thuật mới đầu năm Tân Sửu, chúng tôi muốn nói tới hình ảnh con trâu trong tranh với một khoảng lịch sử hơn trăm năm đầy biến động, một cái nhìn từ tranh dân gian tới hiện đại và đương thời.
23/02/2021 15:00
Ghi chú mật và báo cáo giám sát của Pháp về Nguyễn Ái Quốc năm 1920
Từ năm 1919 đến năm 1955, các cơ quan an ninh của Pháp tại Đông Dương và Pháp đã giám sát hoạt động chính trị của Nguyễn Ái Quốc (sau này là Hồ Chí Minh), cũng như theo dõi chặt chẽ sự ra đời và tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó đã sinh ra vô số các giấy tờ hành chính, báo cáo chi tiết, ghi chú mật, thư từ trao đổi giữa các cơ quan cảnh sát, lãnh sự quán Pháp ở châu Á, Bộ Thuộc địa và Phủ Toàn quyền.
17/02/2021 14:56
category
Phim Tư Liệu