Cựu hoàng Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu tại Lâu đài Thorenc, Cannes, Pháp, ngày 6/5/1955

12/11/2019 14:41
Bình luận
category