Bắc Ninh 1884

Đây là cảnh một khu phố buôn bán ở Bắc Ninh đăng trên tạp chí Revue Indochine. Nhưng nhiều tài liệu về sau ghi là khung cảnh Huế trong đó có Wikipedia

Bình luận
thuvien