Chùa Liên Phái 1918

 

Trên tạp chí Revue Indochine năm 1918

 

Bình luận
thuvien