Thơ Nhượng Tống

 

Thường chúng ta ít gặp thơ Nhượng Tống. Đây là 1 số bài của ông đăng Trên Tiểu thuyết thứ 7 và Cải Tạo.

Bình luận
thuvien