Những lá thư của chiến sĩ Việt Nam do lính Mỹ thu được ở chiến trường

Từ năm 2018, Thư viện Nguyễn Văn Hưởng đã sưu tầm các hiện vật là tư trang, quân dụng và các đồ dùng, kỉ vật cá nhân của bộ đội ta do cựu chiến binh Mỹ lấy được từ chiến trường Việt Nam và mang về Mỹ. Việc trưng bày và công bố các hiện vật này nhằm tôn vinh sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước bảo vệ Tổ quốc, và góp phần giúp các gia đình gặp lại người thân của mình qua những tấm ảnh, thư từ và kỷ vật.