Bảng giá dịch vụ Thư Viện

Bảng giá dịch vụ thư viện

Dịch vụ Khách có thẻ thành viên thư viện Khách đọc trong ngày
Phí làm thẻ thư viện[*] 200.000đ / thẻ năm 20.000đ / thẻ ngày
Xem phim tại phòng chiếu 15.000đ / phim 40.000đ / phim
Photocopy & in 3.000đ / trang 3.000đ / trang
Scan 5.000đ / trang 5.000đ / trang
Tư vấn tìm kiếm tài liệu phục vụ nghiên cứu miễn phí hoặc thu phí tùy từng trường hợp miễn phí hoặc thu phí tùy từng trường hợp
Nước lọc miễn phí miễn phí
Trà túi lọc, cà phê hòa tan tự phục vụ, nước đóng chai quý khách tự đóng góp quý khách tự đóng góp
Cà phê đen pha máy 20.000đ 20.000đ
[*] Quý khách vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đến làm thẻ thư viện. Thư viện miễn phí làm thẻ đối với trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.