Nội Quy Thư Viện
  1. Bạn đọc mang theo CMTND/CCCD để đăng ký làm thẻ tại Thư viện.
  2. Bạn đọc xuất trình thẻ, gửi túi xách tại quầy lễ tân của thư viện.
  3. Bạn đọc tìm sách báo, tài liệu qua các máy tra cứu đặt tại thư viện hoặc tự chọn sách báo, tài liệu trên giá sách.
  4. Ghi tên sách báo, tài liệu, ký hiệu vị trí xếp giá vào phiếu yêu cầu và đăng ký với thủ thư.
  5. Nhận sách báo, tài liệu từ thủ thư và mang đến khu vực dành cho bạn đọc; không mang sách báo, tài liệu ra khỏi phòng đọc.
  6. Khi cần sao chụp sách báo, tài liệu hoặc có câu hỏi, yêu cầu khác, bạn đọc liên hệ với thủ thư để được hướng dẫn và phục vụ.
  7. Bạn đọc cùng chúng tôi bảo quản tốt sách báo, tài liệu, hiện vật; không viết, vẽ, cắt xén, làm rách hoặc đánh dấu vào sách báo, tài liệu.
  8. Giữ gìn trật tự, vệ sinh, không hút thuốc, không mang đồ ăn, chất dễ cháy nổ vào phòng đọc, không làm ảnh hưởng tới bạn đọc xung quanh.
  9. Khi sử dụng xong sách báo, tài liệu, bạn đọc chuyển lại cho thủ thư; nhận lại thẻ, túi xách tại quầy phục vụ trước khi ra về./.