Con tem Điện Biên Phủ của Việt Nam và Pháp
Vào năm 2004, nước Pháp cho phát hành con tem đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm trận Điện Biên Phủ. Ngày phát hành đầu tiên là thứ Sáu ngày 7 tháng 5 tại thủ đô Paris và tỉnh lỵ Pau (thuộc tỉnh Pyrénéé-Atlantiques) của Pháp.
Call for papers: French artists in colonial Vietnam: Interactions, practices and works
Scroll down for French. The birth of Vietnamese modern art is commonly traced back to the establishment of the Indochina School of Fine Arts in 1924. Nevertheless, there is a lack of extensive scientific research on the earlier factors that laid the foundation for Vietnamese modern art and the values that nurtured it. Thanks to […]
Thư mời tham gia viết sách: Họa sĩ Pháp vẽ Việt Nam cuối thế kỷ 19 – nửa đầu thế kỷ 20
Sự ra đời của mỹ thuật hiện đại Việt Nam thường được cho là gắn với việc thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1924. Tuy nhiên, những yếu tố đặt nền tảng cùng những giá trị nuôi dưỡng nó trước đó dường như chưa được nhìn nhận một cách khoa học và […]
Đông Dương thuộc Pháp cuối thế kỉ 19
Bản dịch phần về Việt Nam trong tác phẩm nhan đề European Settlements in the Far East (tạm dịch: Châu Âu thiết lập thuộc địa ở Viễn Đông) của Smith D. Warres, ấn hành tại New York vào năm 1900
Quốc thư trao đổi giữa vua Louis XIV và Chúa Trịnh năm 1681
Bản dịch bức thư của vua Louis XIV gửi Chúa Trịnh Tạc, và bức thư phúc đáp của Chúa Trịnh Căn, in trong cuốn sách La Geste Francaise en Indochine (tạm dịch: Cử chỉ của Pháp ở Đông Dương) do Georges Taboulet biên soạn, xuất bản tại Paris năm 1955
category
Phim Tư Liệu