Tường thuật Ngày Độc lập trên báo Trung Bắc Chủ Nhật
Bầu không khí đoàn kết, nô nức và háo hức “còn có vẻ tết hơn một trăm ngày tết khác” trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 đã được tác giả Tùng Hiệp thuật lại trong bài viết đăng trên báo Trung Bắc Chủ Nhật, số ra ngày 9/9/1945.

Bài mới

category
Phim Tư Liệu