Những tác phẩm quan trọng về Chiến tranh Việt Nam (Phần 2)
Giới thiệu những tác phẩm quan trọng nhất viết về Chiến tranh Việt Nam, trích dịch từ cuốn sách America's longest war: the United States and Vietnam, 1950-1975
Những tác phẩm quan trọng về Chiến tranh Việt Nam (Phần 1)
Giới thiệu những tác phẩm quan trọng nhất viết về Chiến tranh Việt Nam, trích dịch từ cuốn sách America's longest war: the United States and Vietnam, 1950-1975
Chiến tranh Việt Nam trên các đĩa nhạc Mỹ
Câu chuyện sống động về chiến tranh Việt Nam được kể trong bộ đĩa Next Stop Is Vietnam đã giúp cho thính giả hồi tưởng bằng âm thanh về các chiến dịch quân sự của Mỹ trước, trong và sau sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975.
Giới thiệu sách: Vietnam: A History
Xuất bản lần đầu vào năm 1983, cuốn sách tuyệt vời của Stanley Karnow là một bản tường thuật kinh điển về cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam.
Giới thiệu sách: Fire in the lake
Cuốn sách được chia làm hai phần tách biệt, phần một về Mặt trận Giải  phóng miền Nam Việt Nam và phần hai về người Mỹ và chính phủ Sài gòn. Cả hai phần đều thể hiện cái nhìn khách quan và chính xác. Chính vì thế, cuốn sách đã được nhiều học giả và nhà báo ca ngợi. Cuốn sách từng được coi là cuốn sách phải đọc dành cho các nhà báo trẻ lần đầu đến Việt Nam vào những năm cuối cuộc chiến tranh.

Bài mới

category
Phim Tư Liệu