Giới thiệu sách: Phantasmatic Indochina
Những phân tích về văn hóa thuộc địa trong cuốn sách này xem xét “Đông Dương” như một sản phẩm hư cấu và hoang đường được kiến tạo, một di sản ảo tưởng của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Nam Á.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới ngòi bút của học giả Hoa Kỳ
Truman đã không bao giờ đáp lại những lời kêu gọi của Hồ Chí Minh. Cả ông lẫn các cố vấn cao cấp nhất đều không hề mảy may xem xét một cách nghiêm túc việc hỗ trợ trực tiếp hay công nhận ngoại giao đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ủng hộ Hồ Chí Minh có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho chính sách mà Truman thừa hưởng từ Roosevelt ở một khu vực được đánh giá khá thấp trong thang bậc ưu tiên của Hoa Kỳ.
Chiến tranh Đông Dương và những người phụ nữ bị nước Pháp lãng quên
Trong cuốn sách Street without Joy, sử gia Bernard B. Fall đã dành hẳn một chương để nói về phụ nữ trong chiến tranh Đông Dương, và đặc biệt chú trọng đến lực lượng B.M.C. - nhà thổ di động phục vụ lính Pháp. Ông viết “cuộc chiến này sẽ chẳng mang chất Pháp nếu phụ nữ không đóng một vai trò quan trọng trong đó”.
Những tác phẩm quan trọng về Chiến tranh Việt Nam (Phần 2)
Giới thiệu những tác phẩm quan trọng nhất viết về Chiến tranh Việt Nam, trích dịch từ cuốn sách America's longest war: the United States and Vietnam, 1950-1975
Cuộc chiến của tôi với CIA: Hồi ký của Hoàng thân Norodom Sihanouk
Chiến tranh Đông Dương là một trong những điểm nóng tiêu biểu trong Chiến tranh lạnh. Trong cuộc chiến này, Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA đã đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình Mỹ hoạch định chính sách và can dự vào Đông Dương. Ngoài cuộc chiến tâm […]
category
Phim Tư Liệu