Giới thiệu sách: The Culture of South-East Asia
The Culture of South-East Asia bao quát một giai đoạn quan trọng trong khoảng thời gian từ năm 500 tới năm 1500 (CN), tức là giai đoạn cấu thành của lịch sử nghệ thuật và văn hóa Đông Nam Á.
Giới thiệu sách: The Art of Southeast Asia
Trong bối cảnh nhận thức và tư liệu đương thời còn hạn chế nhưng Phillip S. Rawson đã làm nên những phác họa đầu tiên về nghệ thuật Đông Nam Á.
Giới thiệu sách: Cuộc chiến tranh Lạnh về Văn hóa: CIA trong thế giới của nghệ thuật và tri thức
Dựa trên các tài liệu giải mật và những cuộc phỏng vấn cá nhân, tác giả kể lại một câu chuyện phi thường về một chiến dịch bí mật, trong đó một số người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho tự do học thuật ở phương Tây đã trở thành công cụ của chính phủ Mỹ.
Chân dung Đông Dương qua 21 bức tranh vẽ của Jean Despujols
Jean Despujols (1886-1965) là một họa sĩ người Pháp. Năm 1936, ông giành Giải Hội họa Đông Dương (Prix de l'Indochine) và được Đại Hội đồng Kinh tế của Đông Dương thuộc Pháp cử sang Việt Nam, Campuchia và Lào để vẽ những thứ mà ông trông thấy.
Giới thiệu sách: Art Censorship: A Chronology of Proscribed and Prescribed Art
Cuốn sách dày 582 trang tổng hợp theo trình tự thời gian các vụ kiểm duyệt nghệ thuật từ năm 3400 trước Công nguyên đến năm 1972.
category
Phim Tư Liệu