Chương trình chiếu phim về Chiến tranh Việt Nam
Từ ngày 29/11/2020, Thư viện Nguyễn Văn Hưởng sẽ tổ chức các buổi chiếu phim miễn phí vào 9h sáng chủ nhật hàng tuần, bắt đầu với chuỗi phim điện ảnh về Chiến tranh Việt Nam. Chuỗi phim Vietnam War in Film lựa chọn trình chiếu 06 phim điện ảnh được sản xuất trong những […]
George Coedès và các công trình nghiên cứu về cổ sử Đông Nam Á
Với nguồn tư liệu phong phú, tính khoa học và tính học thuật cao, những công trình nghiên cứu của George Coedès là những tài liệu tham khảo không thể bỏ qua khi nghiên cứu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật cổ Đông Nam Á.
Giới thiệu sách: Phantasmatic Indochina
Những phân tích về văn hóa thuộc địa trong cuốn sách này xem xét “Đông Dương” như một sản phẩm hư cấu và hoang đường được kiến tạo, một di sản ảo tưởng của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Nam Á.
Giới thiệu bộ sách tư liệu của Viện Bảo tồn Di tích
Bộ sách bao gồm những bài khảo cứu công phu về từng di tích, địa điểm cũng như về kiến trúc và trang trí ở đình, chùa, đền, nhà thờ Công giáo, làng Việt dựa trên nguồn tư liệu hồ sơ di tích được Viện xây dựng từ những năm 1970 cho đến nay, cộng với nhiều nhận định và kiến giải mới từ những đợt điền dã bổ sung.
Giới thiệu sách: The Culture of South-East Asia
The Culture of South-East Asia bao quát một giai đoạn quan trọng trong khoảng thời gian từ năm 500 tới năm 1500 (CN), tức là giai đoạn cấu thành của lịch sử nghệ thuật và văn hóa Đông Nam Á.
category
Phim Tư Liệu