Những tác phẩm quan trọng về Chiến tranh Việt Nam (Phần 2)
Giới thiệu những tác phẩm quan trọng nhất viết về Chiến tranh Việt Nam, trích dịch từ cuốn sách America's longest war: the United States and Vietnam, 1950-1975
Những tác phẩm quan trọng về Chiến tranh Việt Nam (Phần 1)
Giới thiệu những tác phẩm quan trọng nhất viết về Chiến tranh Việt Nam, trích dịch từ cuốn sách America's longest war: the United States and Vietnam, 1950-1975
Hai triết gia Bertrand Russell và Jean-Paul Sartre đã ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh như thế nào?
Năm 1966, 2 triết gia lừng danh Bertrand Russell và Jean-Paul Sartre cùng một số trí thức, học giả và nhà hoạt động chính trị khác đã thành lập một tổ chức mang tên gọi "Russell Tribunal" (Tòa án Russell) nhằm điều tra và đánh giá chính sách đối ngoại và sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Việt Nam.
Biểu tình phản đối Chiến tranh Việt Nam ở Berlin năm 1968
Những cuốn sách viết về Thập niên 1960
Thập niên 1960 là thời kỳ bộc lộ hàng loạt các xu hướng văn hóa và chính trị đan xen trên toàn cầu. Thư viện Nguyễn Văn Hưởng giới thiệu với độc giả một số cuốn sách viết về Thập niên 60, trong đó có nhiều đoạn đề cập đến tình hình ở Việt Nam.
category
Phim Tư Liệu