Chân dung Đông Dương qua 21 bức tranh vẽ của Jean Despujols
Jean Despujols (1886-1965) là một họa sĩ người Pháp. Năm 1936, ông giành Giải Hội họa Đông Dương (Prix de l'Indochine) và được Đại Hội đồng Kinh tế của Đông Dương thuộc Pháp cử sang Việt Nam, Campuchia và Lào để vẽ những thứ mà ông trông thấy.

Bài mới

category
Phim Tư Liệu