Giới thiệu sách: Phantasmatic Indochina
Những phân tích về văn hóa thuộc địa trong cuốn sách này xem xét “Đông Dương” như một sản phẩm hư cấu và hoang đường được kiến tạo, một di sản ảo tưởng của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Nam Á.
Giới thiệu bộ sách tư liệu của Viện Bảo tồn Di tích
Bộ sách bao gồm những bài khảo cứu công phu về từng di tích, địa điểm cũng như về kiến trúc và trang trí ở đình, chùa, đền, nhà thờ Công giáo, làng Việt dựa trên nguồn tư liệu hồ sơ di tích được Viện xây dựng từ những năm 1970 cho đến nay, cộng với nhiều nhận định và kiến giải mới từ những đợt điền dã bổ sung.
Giới thiệu sách: The Culture of South-East Asia
The Culture of South-East Asia bao quát một giai đoạn quan trọng trong khoảng thời gian từ năm 500 tới năm 1500 (CN), tức là giai đoạn cấu thành của lịch sử nghệ thuật và văn hóa Đông Nam Á.
Giới thiệu sách: The Art of Southeast Asia
Trong bối cảnh nhận thức và tư liệu đương thời còn hạn chế nhưng Phillip S. Rawson đã làm nên những phác họa đầu tiên về nghệ thuật Đông Nam Á.
Giới thiệu sách: Coming of Age in Samoa
Coming of Age in Samoa là tác phẩm kinh điển mang tính đột phá của nhà nhân học Hoa Kỳ Margaret Mead. Cuốn sách thiết lập những hiểu biết cốt lõi của Mead về tính dục và văn hóa, từ đó thách thức và thay đổi quan điểm của chúng ta về cuộc sống.
category
Phim Tư Liệu