Thư mời tham gia viết sách: Họa sĩ Pháp vẽ Việt Nam cuối thế kỷ 19 – nửa đầu thế kỷ 20

15/04/2021 09:43

Sự ra đời của mỹ thuật hiện đại Việt Nam thường được cho là gắn với việc thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1924. Tuy nhiên, những yếu tố đặt nền tảng cùng những giá trị nuôi dưỡng nó trước đó dường như chưa được nhìn nhận một cách khoa học và có hệ thống. Trên cơ sở những nghiên cứu và công bố vài thập niên gần đây, chúng ta đã có thêm thông tin và dữ liệu để dấn sâu vào lĩnh vực này, nhằm xem xét lại những vấn đề về nghệ thuật tạo hình thời Pháp thuộc ở Việt Nam.

Chương trình nghiên cứu và xuất bản sách Họa sĩ Pháp vẽ Việt Nam cuối thế kỷ XIX – nửa đầu thế kỷ XX hướng tới công bố tư liệu cùng những kiến giải về giá trị mỹ thuật từ hội họa, điêu khắc tới đồ họa ứng dụng (áp phích tuyên truyền, sách báo…) của các nghệ sĩ này. Trên một khía cạnh nào đó, đây cũng là cách giúp làm sáng tỏ thành tựu cùng sự hiểu biết về nghệ thuật của các họa sĩ hiện đại Việt Nam – những người đã học tại Trường Mỹ thuật Đông Dương trước năm 1945.

Ban tổ chức nghiên cứu và xuất bản sách gồm Thư viện Nguyễn Văn Hưởng và Dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam (VAA) mời gọi các nhà nghiên cứu và người quan tâm tới nghệ thuật tham gia viết theo các hướng gợi mở sau:

1. Giáo dục nghệ thuật của người Pháp tại Việt Nam
– Mục đích và vai trò của các trường kỹ nghệ, nghệ thuật do người Pháp sáng lập ở Việt Nam
– Mô hình giáo dục và cách thức giảng dạy của các trường đó
– Những họa sĩ Pháp sáng lập, giảng dạy tại các trường kỹ nghệ và nghệ thuật ở Việt Nam cùng những tương tác của họ với họa sĩ Việt Nam đương thời
2. Hồ sơ họa sĩ Pháp vẽ Việt Nam
– Lưu trữ tư liệu về các họa sĩ Pháp vẽ Việt Nam
– Nhận thức về các họa sĩ Pháp ở Việt Nam
3. Các họa sĩ đoạt giải Indochine và nghệ thuật của họ
4. Các họa sĩ Pháp đi du lịch Đông Dương và các tác phẩm của họ
5. Dấu ấn phong cách nghệ thuật tạo hình của các họa sĩ Pháp vẽ Việt Nam
6. Sơn mài Việt Nam trong các trường kỹ nghệ và nghệ thuật thời Pháp thuộc
7. Nghệ thuật đồ họa ứng dụng (áp phích, tiền giấy và minh họa sách báo)

BAN BIÊN TẬP 

– Nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi
– Tiến sĩ Phạm Long, nhà nghiên cứu độc lập
– Nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Tuấn, Dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam (VAA)
– Thạc sĩ Phạm Thanh Trà, Thư viện Nguyễn Văn Hưởng
– Dịch giả Nguyễn Bình Phương, Thư viện Nguyễn Văn Hưởng

XUẤT BẢN

Ban tổ chức dự kiến xuất bản cuốn sách và tổ chức hội thảo giới thiệu sách vào Quý II-2022.

THỜI HẠN VÀ TRÌNH TỰ GỬI BÀI

– Tác giả gửi tóm tắt nghiên cứu: 07/05/2021
– Ban biên tập thông báo chấp nhận đề xuất: 14/05/2021
– Tác giả gửi toàn văn bài viết: 30/09/2021
– Ban biên tập gửi cho tác giả các đề xuất chỉnh sửa, biên tập: 30/11/2021
– Tác giả gửi bài viết đã chỉnh sửa: 31/12/2021

YÊU CẦU BÀI VIẾT

– Tóm tắt nghiên cứu có độ dài không quá 500 từ, bao gồm tựa đề, tóm tắt, thông tin liên hệ của tác giả (họ tên, chức danh, đơn vị công tác, số điện thoại, email).
– Bài viết toàn văn có độ dài 3000 – 5000 từ (không bao gồm chú thích, danh mục tài liệu tham khảo). Hình thức trình bày theo font chữ Times New Roman cỡ 14, trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo khuyến khích theo hệ thống Ghi chú – Danh mục chuẩn Chicago, ảnh tư liệu trong bài viết (nếu có) có chất lượng tốt.

LIÊN HỆ

– Đề xuất, bài viết, câu hỏi và các thông tin khác, xin vui lòng gửi tới: submission@nvhlibrary.org.vn với tiêu đề: “HSP – [nội dung thư]”
– Download toàn văn Thư mời tại link.

BAN TỔ CHỨC

***