Người Hà Nội đi kháng chiến
Qua bút danh Bạch, Nguyễn Tuân đã kể lại những cuộc gặp gỡ trực tiếp của mình với những người Hà Nội đến từ mọi tầng lớp ngay tại chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp.
07/10/2022 15:18
Quang cảnh Hà Nội cuối thế kỷ 19
Chập tối, dọn hàng xong là đi ngủ, nhà nào có tiền phải giấu kín hoặc chôn, hoặc đem gửi. Khi ngủ, thì lên gác lò (tức như gác xép), rút thang lên, cửa đóng thật chặt, ai gọi cũng không dám mở. Trong một gia đình, kẻ ngủ, phải có người thức, cốt để phòng thủ trong những đêm trường hồi hộp.
07/10/2022 15:09
GIỚI THIỆU SÁCH: The great Hanoi rat hunt
Hơn hai mươi năm qua, tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi nghiên cứu tài liệu cho sự kiện mà tôi gọi là “Cuộc săn chuột vĩ đại ở Hà Nội”, một chiến dịch ảo tưởng của chính quyền thuộc địa Pháp nhằm loại bỏ lũ chuột mang bệnh dịch hạch khỏi hệ thống cống rãnh của Hà Nội.
10/08/2022 16:13
GIỚI THIỆU SÁCH: Les Oiseaux de l’Indochine Francaise (Những loài chim ở Đông Dương)
Đam mê loài chim đến mức thu thập hơn 1.300 con chim sống, dành hơn 7 năm nghiên cứu các loài chim ở Đông Dương, thu về 20.000 mẫu vật, xuất bản 1200 trang sách và thuê họa sĩ vẽ 67 tranh minh họa cho bộ sách. Đó chỉ có thể là Jean Theodore Delacour.
01/07/2022 10:59
Việt Nam năm 1976 qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Dưới đây là chùm ảnh Roger Pic chụp Việt Nam những ngày tháng ngay sau khi thống nhất đất nước. Lời bình và chú thích ảnh được lược dịch và tổng hợp từ cuốn sách Le Vietnam d’Ho Chi Minh của Roger Pic xuất bản năm 1976 ở Paris.
21/04/2022 11:14
Quyền của An Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và nhiệm vụ của chính phủ bảo hộ
Bản dịch bài báo “Les Droits de l’Annam sur les Iles Paracels et les devoirs du gouvernement protecteur” của H. Cucherousset đăng trên tuần báo L’Eveil Économique de l’Indochine số 627, ra ngày 23/6/1929.
13/04/2022 15:11
category
Phim Tư Liệu