ICVNS 21 – Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI

15/03/2021 09:24

THÔNG BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

(Trung tâm hội nghị Quốc gia Việt Nam – Hà Nội, 15-16 tháng 7 năm 2021)

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 và hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, khoa học và công nghệ ngày một khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-16 tháng 7 năm 2021 với mong muốn có những đóng góp thiết thực của ngành Việt Nam học cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Với chủ đề “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững”, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI hướng tới những nội dung đa dạng, phong phú liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Bên cạnh đó, Hội thảo mong muốn phát triển hơn nữa ngành Việt Nam học trên toàn cầu, vừa là diễn đàn để các nhà khoa học đề xuất các kiến nghị chính sách mang tính thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam, đóng góp tích cực cho công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI cũng sẽ là sự kiện để thu hút giới nghiên cứu, giới truyền thông trong nước và quốc tế đến với bản sắc, văn hóa, con người và nền học thuật của Việt Nam, cũng như những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình xây dựng hòa bình và hòa giải xung đột ở khu vực và trên thế giới.

Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam, đặc biệt là Chủ đề: Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững, viết bài tham dự Hội thảo.

Nội dung Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI sẽ được phân theo 10 tiểu ban nội dung:

 • Tiểu ban 1: Các vấn đề khu vực và quốc tế – ( icvns2021.s1@gmail.com )
 • Tiểu ban 2: Tư tưởng, chính trị – ( icvns2021.s2@gmail.com )
 • Tiểu ban 3: Dân tộc, Tôn giáo – ( icvns2021.s3@gmail.com )
 • Tiểu ban 4: Giáo dục, Đào tạo và Phát triển con người Việt Nam – ( icvns2021.s4@gmail.com )
 • Tiểu ban 5: Kinh tế, Công nghệ và Môi trường – ( icvns2021.s5@gmail.com )
 • Tiểu ban 6: Ngôn ngữ, Văn học – ( icvns2021.s6@gmail.com )
 • Tiểu ban 7: Nhà nước và Pháp luật – ( icvns2021.s7@gmail.com )
 • Tiểu ban 8: Lịch sử, Hán Nôm, Khảo cổ – ( icvns2021.s8@gmail.com )
 • Tiểu ban 9: Văn hóa – ( icvns2021.s9@gmail.com )
 • Tiểu ban 10: Xã hội – ( icvns2021.s10@gmail.com )

Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam, đặc biệt là Chủ đề: Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững, viết bài tham dự Hội thảo. Định hướng nội dung chính của các tiểu ban có thể tham khảo >> tại đây <<

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo là tiếng Việt và tiếng Anh. Mẫu đăng ký tham gia Hội thảo được đăng tải >>tại đây<<

 • Thời hạn đăng ký sớm và nhận Báo cáo tóm tắt (nếu có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí): 01/03/2021
 • Thời hạn đăng ký và nhận Báo cáo tóm tắt (nếu không có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí): 15/04/2021
 • Thông báo kết quả phê duyệt Tóm tắt: 15/03/2021
 • Thời hạn nhận Báo cáo toàn văn: 01/05/2021

Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi xin được gửi đến địa chỉ:
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84 24 62730738
Email: icvns2021@gmail.com