Trận đánh ở thôn Trinh Nữ tỉnh Phúc Yên ( Nghĩa quân Yên Thế đụng độ quân Pháp?)

Bình luận
thuvien