Chân dung Đông Dương qua 21 bức tranh vẽ của Jean Despujols
Jean Despujols (1886-1965) là một họa sĩ người Pháp. Năm 1936, ông giành Giải Hội họa Đông Dương (Prix de l'Indochine) và được Đại Hội đồng Kinh tế của Đông Dương thuộc Pháp cử sang Việt Nam, Campuchia và Lào để vẽ những thứ mà ông trông thấy.
Giới thiệu sách: Art Censorship: A Chronology of Proscribed and Prescribed Art
Cuốn sách dày 582 trang tổng hợp theo trình tự thời gian các vụ kiểm duyệt nghệ thuật từ năm 3400 trước Công nguyên đến năm 1972.
Chiến tranh Việt Nam trên các đĩa nhạc Mỹ
Câu chuyện sống động về chiến tranh Việt Nam được kể trong bộ đĩa Next Stop Is Vietnam đã giúp cho thính giả hồi tưởng bằng âm thanh về các chiến dịch quân sự của Mỹ trước, trong và sau sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975.

Bài mới

category
Phim Tư Liệu