Giới thiệu sách: Vietnam: A History
Xuất bản lần đầu vào năm 1983, cuốn sách tuyệt vời của Stanley Karnow là một bản tường thuật kinh điển về cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam.
Giới thiệu sách: Fire in the lake
Cuốn sách được chia làm hai phần tách biệt, phần một về Mặt trận Giải  phóng miền Nam Việt Nam và phần hai về người Mỹ và chính phủ Sài gòn. Cả hai phần đều thể hiện cái nhìn khách quan và chính xác. Chính vì thế, cuốn sách đã được nhiều học giả và nhà báo ca ngợi. Cuốn sách từng được coi là cuốn sách phải đọc dành cho các nhà báo trẻ lần đầu đến Việt Nam vào những năm cuối cuộc chiến tranh.

Bài mới

category
Phim Tư Liệu