Giới thiệu sách: The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict-making Sovereignty Claims?

25/11/2019 11:58
  • Tác giả: C. J. Jenner & Tran Truong Thuy (biên soạn)
  • Tên sách tiếng Việt (tạm dịch): Biển Đông: Điểm khởi nguồn cho hợp tác khu vực hay những tuyên bố chủ quyền gây xung đột?
  • Xuất bản lần đầu: 2016

Lịch sử của Biển Đông là một nhân tố kích thích sự hợp tác và xung đột quốc tế. An ninh khu vực Ấn Độ-Châu Á-Thái Bình Dương chủ yếu phụ thuộc vào việc quản lý vùng biển chiến lược này. Hơn một nửa trọng tải hàng năm của các đội tàu buôn trên thế giới đi qua Biển Đông. Biển Đông cũng nắm giữ trữ lượng lớn dầu, khí đốt, khoáng sản và một số ngư trường lớn nhất thế giới. Hai tác giả C. J. Jenner và Trần Trường Thủy đã tập hợp một nhóm những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này, và đưa ra một nghiên cứu thực nghiệm về Biển Đông, một khu vực biển nhiều xung đột nhất trên thế giới. Mục đích chủ yếu của cuốn sách này là nâng cao hiểu biết của người đọc về những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Các tác giả hi vọng từng chương sách sẽ có đóng góp tích cực cho những lĩnh vực có liên quan, và toàn bộ tuyển tập sẽ thúc đẩy nghiên cứu đa ngành về khu vực.

Tuyển tập những bài tiểu luận này được chia thành bốn phần. Phần I đề cập đến tầm quan trọng của Biển Đông đối với hệ thống toàn cầu. Phần II phân tích những lợi ích ở Biển Đông trên cấp độ địa phương, quốc gia và khu vực. Phần III nhìn vào những tranh chấp ở Biển Đông qua lăng kính phân tích của luật quốc tế. Và phần IV cung cấp những nghiên cứu từ các chuyên gia về triển vọng của Biển Đông và trình bày một vài phương cách thiết thực để thúc đẩy hợp tác khu vực. Cuốn sách kết thúc bằng việc xem xét lại những sự kiện lịch sử liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và giải thích tác động của lịch sử và chiến lược tại vùng lãnh hải gây xung đột nhất hành tinh này.

C. J. Jenner là nghiên cứu sinh của King’s College London; nghiên cứu sinh của Hải quân Hoàng gia Anh; nghiên cứu viên cao cấp của Viện nghiên cứu Trung – Mỹ.

Trần Trường Thủy là nghiên cứu viên cao cấp và Giám đốc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Tập sách này bao gồm bài viết của các học giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Alice Ba, Robert C.Beckman, Marco Benatar, Leonardo Bernard, Renato Cruz De Castro, John M.Van Dyke, Erik Franckx, Bonnie Glaser, Nguyễn Hùng Sơn, C.J.Jenner, Vijay Sakhuja, Rodolfo C.Severino, Ian Storey, Carlyle A.Thayer, Trần Trường Thủy, Geoffrey Till, Stein Tonnesson, Mark J.Valencia, Kuan-Hsiung Wang, Sukjoon Yoon.

Bình luận
Ấn phẩm mới
category
Phim Tư Liệu